Revitalizace území po bývalé čistírně odpadních vod, Radotín

Fotografie