PLÁN PLUS, s.r.o.

PLÁN PLUS, s.r.o.

O firmě

PROJEKTUJEME, ZAJISTÍME STAVEBNÍ POVOLENÍ, VYBEREME STAVEBNÍ FIRMU.

Firma PLÁN PLUS, s.r.o. je projekční a inženýrská kancelář, která byla založena v roce 1995 jako společnost s ručením omezeným. Předmětem podnikání firmy je především projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví, a to jak ve státním tak i v soukromém sektoru investorů. Provádíme rekonstrukce i novostavby.

více

Vybrané projekty

Předchozí
projekt
projekt
projekt
Další

Projekční tým

Početní stav zaměstnanců firmy se pohybuje od 8 do 10 podle aktuální situace a potřeby.

Firmu vede jednatel společnosti, projekční část vedoucí projektant a manažer jakosti, dalšími zaměstnanci jsou projektanti a pracovníci inženýringu.

Certifikát

V roce 2005, tedy v roce 10-tého výročí založení, získala firma Certifikát ISO vedený pod č. 1051/2005, certifikačním orgánem byl Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Činnost firmy je každý rok podrobena dozorovému auditu a každé 3 roky recertifikaci.Pic 7