PLÁN PLUS, s.r.o.

PLÁN PLUS, s.r.o.

O firmě

Firma PLÁN PLUS, s.r.o. je projekční a inženýrská kancelář, která byla založena v roce 1995 jako společnost s ručením omezeným. Předmětem podnikání firmy je především projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví.

Činnost

Náplň práce společnosti je komplexní provádění prací ve stavebnictví, výkon hlavního projektanta a autorského dozoru. Stavební část projektů a celkovou koordinaci prací zajišťuje vlastními silami, profesní část okruhem kooperujících specialistů vybraných a odzkoušených v -ti leté činnosti firmy. Projektovou činnost doplňuje firma o výkon inženýrské činnosti, kterou také provádí vlastními silami. Rozsah zakázek se pohybuje od malých po střední a jedná se přitom především o zpracování projektových studií, projektů k územnímu rozhodnutí, projektů ke stavebnímu povolení a prováděcích projektů, zadávací dokumentace včetně rozpočtů a výkazů výměr. Firma také provádí dílčí projektové práce a zaměřování stávajících stavů a skutečných provedení.

Firma má k dispozici moderní technické vybavení jako jsou digitální fotografické přístroje a laserové dálkoměry pro přípravnou část prací, moderní počítačovou a reprografickou techniku pro vlastní projektování s možností provádění barevného tisku až do formátu A0 včetně. Tato výbava je v pravidelných cyklech obnovována a udržována na vysoké technické úrovni. Početní stav zaměstnanců firmy se pohybuje od 8 do 10 podle aktuální situace a potřeby.

Firma je aktivní ve státním i v soukromém sektoru investorů, s některými investory vzhledem k jejich spokojenosti spolupracuje dlouhodobě, případně v opakujících se intervalech.

V roce 2005, tedy v roce 10-tého výročí založení, získala firma Certifikát ISO vedený pod č. 1051/2005, certifikačním orgánem byl Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Činnost firmy je každý rok podrobena dozorovému auditu a každé 3 roky recertifikaci.

Základní údaje firmy jsou IČO 62917544, DIČ CZ 62917544, firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C , vložka 35771.