Úprava suterénních prostorů, ZŠ nám. Curieových

Fotografie